DUYURULAR
2500 KODLU POLIS MESLEK MEVZUATI” KİTABIMIZDA, KİTABIN BASIM TARİHİNDEN SONRA RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN, KANUN VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNI İÇEREN DÜZENLEME CETVELİDİR.
 
#
Tamam